Een van de manieren waarop je een project goed kunt laten verlopen is door het opstellen van een professioneel V&G plan, een veiligheids- en gezondheidsplan. Dit is een plan waarbij de risico’s van werkzaamheden en alle beheersmaatregelen worden vastgesteld. Hiermee voorkom je niet alleen meer calamiteiten, maar zorg je ook voor een betere organisatie. Het opstellen van een dergelijk plan is iets wat je zelf kan doen. Maar je kunt het ook uitbesteden. Laat een V&G plan opstellen door professionals om echt de meerwaarde van een plan te kunnen ervaren.

Met een V&G plan worden duidelijke afspraken gemaakt en is er sprake van goede communicatie. De veiligheidsexperts brengen de veiligheidseisen en gewenste gedragingen op de werkvloer in kaart. Zo wordt ook de communicatie tussen meerdere partijen bevorderd. Dit bespaart je uiteindelijk ook veel tijd en moeite tijdens een project, omdat alle afspraken al goed op papier staan.

De inhoud van een V&G plan

Hoe ziet een V&G plan eruit? Er wordt in ieder geval rekening gehouden met de Arbowet. Dit betekent dat bij het maken van het plan altijd de veiligheid en gezondheid van de betrokken medewerkers op de eerste plek staat. Tot de taken van de veiligheidsexperts horen onder andere het opnemen van risicoanalyses, het verzamelen van project- en bedrijfsinformatie, het formuleren van duidelijke beheersmaatregelen en het voldoen aan de wet- en regelgeving. Tot slot zorgen de veiligheidsexperts er bij het opstellen van het plan voor dat de afspraken tussen de betrokken partijen worden vastgelegd.