vog aanvragen

Voor een vog aanvragen moet je in de meeste gevallen gewoon betalen, echter zijn er een paar uitzonderingen wanneer de verklaring omtrent het gedrag gratis is. Ga je bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen bij de plaatselijke sportvereniging als leider van een elftal, dan is de verklaring in de meeste gevallen gratis. Het kan ook voorkomen dat de vog niet gratis is, maar de werkgever of vereniging dan de kosten betaald van het document. Natuurlijk kun je altijd overleggen over de kosten.

VOG voor rechtspersonen

Een verklaring omtrent het gedrag is er niet alleen voor natuurlijke personen, ook rechtspersonen kunnen te maken krijgen met een vog aanvragen. Bij een vog voor rechtspersonen wordt er gekeken, of de personen die in het bestuur zitten geen strafbare feiten hebben gepleegd. Dit kan een uitkomst zijn bij een bedrijfsovername of een samenwerking, op deze manier kun je uitsluiten of er alleen financieel gewin in het spel is. Maar ook als je lid wilt worden van een brancheorganisatie kan de vog nodig zijn.

vog aanvragen

Hoe wordt mijn aanvraag behandeld?

Na een vog aanvragen worden er verschillende bronnen gebruikt om te kijken of je strafbare feiten hebt gepleegd, het Justitieel Documentatie Systeem is een bron die altijd wordt gebruikt. In het systeem staan alle misdrijven en overtredingen, niet alleen van natuurlijke personen maar ook van rechtspersonen. Ook wanneer je in het buitenland een strafbaar feit hebt gepleegd kan dit worden ingezien, binnen de EU zijn de verschillende systemen aan elkaar gekoppeld. Dit betekent dat ieder land inzage in het systeem heeft om te kijken of iemand strafbare feiten heeft gepleegd.