Teleurstelling, frustratie, woede en verdriet. Emoties die in deze periode herkenbaar zijn. Naast het verwerken van het besluit om te gaan scheiden zullen er ook afspraken gemaakt moeten worden over de toekomst. Er moeten belangrijke beslissingen worden genomen. Het is vaak extra lastig als de scheiding niet een eigen keuze is. Toch is het belangrijk om de zaken goed te regelen. Voor jezelf, de partner en eventuele kinderen. Om definitief te kunnen scheiden vereist het uiteindelijke verzoekschrift tot echtscheiding een verplichte procesvertegenwoordiging. Een advocaat is dan geen overbodige luxe.

Wat nu?

Beide partners moeten apart van elkaar een advocaat inschakelen. De gekozen advocaten vertegenwoordigen de betreffende partner in de procedure bij de rechter. Er bestaat ook nog een onafhankelijke derde partij: een advocaat- mediator. Het inschakelen van een bureau als deze kan het proces aanzienlijk verbeteren en verkorten. Veel partners houden nog van elkaar bij een scheiding en willen daarom het beste voor hun partner en kinderen. We spreken dan over een goede verstandhouding. Dat is handig, want nu kan er een familierecht-advocaat ingeschakeld worden. Hij of zij helpt bij het maken van afspraken in goed overleg. Die afspraken moeten wel in een echtscheidingsconvenant worden vastgelegd door een advocaat die het gemeenschappelijk verzoekschrift indient bij de rechtbank.

Hoe ziet de echtscheidingsprocedure eruit?

Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding krijgt de aanstaande ex-echtgenoot de kans een verweer in te dienen. Hij of zij kan ook een eigen zelfstandig verzoek instellen. Deze procedure kan ook vice versa. Na alle schriftelijke rondes volgt een zitting bij de rechtbank. Van de partners wordt verwacht dat ze fysiek aanwezig zijn in de rechtbank. Zo kunnen er antwoorden worden gegeven aan de rechter en de tegenpartij. Tevens kunnen er standpunten toegelicht worden. De scheiding is pas definitief als de uiteindelijke beschikking is ingeschreven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de partners zijn getrouwd.

Hoe lang duurt een echtscheidingsprocedure?

Er zijn veel omstandigheden die de duur van de echtscheiding beïnvloeden. Is er al een overeenstemming bereikt voor de procedure in een echtscheidingsconvenant? Dan volgt er  gemiddeld vier weken na de indiening een uitspraak. Als er nog geen overeenstemming is kan het oplopen naar zes weken. Pas drie maanden laten worden de partners fysiek in de rechtbank verwacht. Het kan dus nog maanden duren voordat u uw uiteindelijke beschikking heeft. Onder andere dat feit is een goede reden om u te laten bijstaan door een ervaren advocaat, gespecialiseerd in familierecht.